top of page

Stillaser

Vi har trygge stillaser for alle typer bygg

20190327_132944.jpg

Skal du rehabilitere eller male en bolig, låve eller et forretningsbygg? Profil-Montering har brede og trygge stillaser for alle typer arbeid og bygg. Vi bringer og monterer stillaser – alt etter behov. Og kapasiteten vår er stor.

Helt siden oppstarten i 1978 har Profil-Montering vært et stillas-firma. Det betyr at vi er blant landets mest erfarne på området.

70 prosent av driften i denne avdelingen er montering av stillaser til egne prosjekter. Resterende 30 prosent er bestilt av eksterne kunder som ønsker våre stillas-tjenester.


Stor kapasitet

Kapasiteten er stor. Profil-Montering har 8000 kvadratmeter stillas, fordelt på lett og tung stillas. Vi har også rulle-stillaser, som egner både innendørs og utendørs.


Egne biler som frakter

Profil-Montering har to lastebiler som betjenes av kompetente medarbeidere som daglig fordeler stillaser. I tillegg leier vi inn større kranbiler etter behov. Vi har egne montører som er sertifisert til denne type arbeider.

God service viktig

En betydelig del av vår kundeportefølje på stillas er private, som leier stillaser for maling og annet sommervedlikehold.
For oss er det viktig med god service til nærmiljøet.


Tømrere og andre takfirmaer leier stillaser av Profil-Montering. Det setter vi pris på.


Det er hyggelig å jobbe tett med lokale håndverkere.

Profilmontering_stillas_Ørjan_11.jpg

- Profil-Montering bruker brede og trygge stillaser. Sikkerheten er viktig for oss, sier daglig leder Ørjan Berg.

Tak-over-tak-system

Profil-Montering har investert i tak-over-tak-system. Dermed kan vi kle inn en enebolig, jobbe skjermet for vær og vind på tak og yttervegg, og sikre tørt bygg gjennom hele byggeprosessen. Dette fører til bedre kvalitet på arbeidene, produktene holdes tørre, og byggetiden reduseres.


Resultatet er økonomisk gunstig for kunden.

Våre stillasprodukter

 

  • Haki stillas, tung stillas

  • Monzon lett stillas

  • Layher lett stillas

  • Aluminium rullestillas

  • Tak over tak system

  • Tildekking av fasader

  • Trappetårn

  • Lastetårn

bottom of page