top of page

Kun kvalitetsprodukter

DSC_2114 (2).JPG

Hollandsk Glasert takstein anbefales med tanke på holdbarhet og vedlikehold . Her sjekker tømrerne Jørgen Østvang og Steffen Haukedalen at alt er i orden på taket av et praktfullt hus i Åsbygda, mellom Hønefoss og Jevnaker.

Det finnes en rekke leverandører og typer taktekke. I Profil-Montering har vi trygge og gode samarbeidspartnere og leverandører av taktekker. Kvalitet er viktig for oss, både når det gjelder produksjon, levering og produkter.
 

Her er noen eksempler på hvilke typer taktekke vi leverer:

 

Teglstein

Teglstein finnes stort sett i enkeltkrum med glasert, engobert eller naturell overflate.
 

PS: Glasert takstein fra Holland – KDN - anbefales med tanke på til levertid, etterfulgt av engobert og naturell


 

Betongstein
Betongstein finnes i mange typer fra gode norske produsenter: I Profil-Montering bruker vi stein fra Skarpnes og Zanda.

 

Taksteinsplater

Profil-Montering har utført arbeider med taksteinsplater siden 1980, og har vært en innovatør på området. Dette har gitt oss ekstrem erfaring, og vi vet hva som fungerer, både når det gjelder type tak, og klima.
 

Det finnes en rekke leverandører av taksteinsplater med ulik kvalitet, og nettopp derfor er det viktig med kompetanse og rådgivning på hva slags produkt du bør velge.

Profil-Montering selger årlig over 20 000 kvadratmeter taksteinsplater i god kvalitet. Resultatene og holdbarheten er imponerende. I 1980-årene la vi taksteinsplater på bygg i Hønefoss. Platene er fremdeles intakt, uten avskalling av overflater.

 

Shingel/papp 

De fleste shingeltak rehabiliteres om til taksteinsplatetak. Shingelmarkedet blir derfor mindre for hvert år, men fortsatt velges produktene på enkelte hytter eller i borettslag.
 

Papptekking utføres på flatere tak. Profil-Montering har en fast samarbeidspartner på disse arbeidene.

 

Skifer 

Skifertak har sterke tradisjoner i Norge, og Profil-Montering har stor kompetanse på skifertekking. Vi demonterer, legger nytt undertak, remonterer eksisterende skifer på eldre bygg, og legger ny skifer på nye bygg.

Våre norske skiferleverandører er fra Otta og Alta, men vi får også skifer fra produsenter i Kina.
 

Låvetaksplater 

Profilerte plater (A-tak/20-profiltak)
Dette selger vi fremdeles mye av. Dette er enkle, trygge plater å ha på taket.

 

Båndtekking 

Båndtekking velges av flere og flere norske kunder, og de kommer i flere varianter.

 

Båndtekking utføres tradisjonelt i kobber og zink, men har nå kommet i rimeligere varianter som klikkfals-plater, med båndtekking som uttrykk. Plannja Trend er én variant.


 

IMG_9669.JPG

Vi forhandler takstein fra anerkjente leverandører. Her et bilde fra vårt showsenter på hovedkontoret i Tyrimyrveien i Hønefoss.

DSC_2062 (2).JPG

Detalj fra et såkalt spuntetak. Dette benyttes både på eneboliger og industribygg.

Taktekker Odd Arne Grefsrud 5.jpg

Her legger Odd Arne Grefsurd skifer på et hyttetak i Nordmarka.

DSC_2083 (2).JPG

Detaljer på båndtekking i kobber.

Profilmontering tak Tronrudbygg.jpg

Profil-Montering har lagt taket på Tronrud Eiendoms bygg midt i Hønefoss sentrum.

Komplett tak

Følgende komponenter er med i en komplett takrehabilitering

 

 • Lufting/isolering

 • Undertak (sutak/papp/rupanel)

 • Underlagspapp (diffusjonsåpen/diffusjonstett)

 • Lekter og sløyfer (dimensjoner/hvitt/impregnert)

 •  Vindskibord (tilstand/behandling)

 • Dekksbord

 • Dekksbordbeslag

 •  Forbord (skrått/rett/tilstand/behandling)

 • Takrenner (tilstand/dimensjon)

 • Nedløp (tilstand/dimensjon)

 • Forkantbeslag

 • Taktekke (takstein, taksteinsplater, shingel, tekking, stål, metaller)

 • Spesialstein (mønepanner, gavlstein, halvstein, valmtetning, valmbegynnelser osv)

 • Trinn for feier (typegodkjent og riktig montert)

 • Stige-sikring for feier (kravspesifisert)

 • Snøfangere (dette må vurderes fra tak til tak, men det må mengde-beregnes og være typegodkjent)

 • Pipebeslag (behovsvurdering, standard bunnbeslag eller heldekkende pipebeslag med topp og bue)

 • Luftehatter (tilstandsvurdering)

 • Takvinduer (tilstandsvurdering)

 • Gradrenner/skotterenne ( risikoområdet for lekkasjer)

 • Overgangsbeslag.

bottom of page