top of page

Takomlegging - Rehabilitering av tak

Trenger du nytt tak?

Vi tar jobben for deg

Taktekker Odd Arne Grefsrud 4.jpg

Har du behov for rehabilitering av taket ditt? Profil-Montering gjør gratis befaring, og utfører jobben til avtalt tid og avtalt pris. Vi koordinerer prosjektet fra A til Å, og sikrer kundene våre med de beste fagfolkene og de beste materialvalgene på markedet.  
 

Behovet for rehabilitering av tak i vårt værbitte land er stort. Et normaltak har levetid på cirka 30 år.  Etter 30 år vil mange av takets komponenter være klare for rehabilitering.
Kompetente fagfolk i Profil-Montering hjelper deg med anbefalinger og status på taket, og gir deg et uforpliktende tilbud ut fra dette.
Befaringen er gratis. 


Alle typer tak
Profil-Montering utfører årlig, komplett takrehabilitering av cirka 70 boliger, fordelt på alt fra mindre hyttetak til større eneboliger over 400 kvadratmeter.

I tillegg utfører vi rehabilitering av små og store låvetak. En stor låve kan ha takstørrelse på over 2000 kvadratmeter.

 

Takrehabilitering er trolig den mest synlige delen av virksomheten, men den utgjør kun 30 prosent av den totale omsetningen.


 

Stillaser er viktig for å utføre arbeidene sikkert etter gjeldene krav, effektivt og faglig riktig. En trygg medarbeider utfører jobben bedre enn en utrygg.

 

Trygt og forutsigbart

Vårt mål er gjøre det enkelt for kunden. Det skal være trygt å kjøpe tjenester av Profil-Montering.

 

Prosjektet skal være så forutsigbart som mulig for kunden, både når det gjelder fremdriftsplan til avtalt tid, og økonomi. Vi holder tett dialog med kunden underveis i prosessen. Avvik/nye ting som kan dukke opp, meldes umiddelbart til oppdragsgiver.


Komplett pristilbud

Komplette pristilbud fra Profil-Montering innbefatter arbeid som rivning, opprydding, og bortkjøring, samt disponibel container med lovlig deponi, i tillegg til transport, kran, forbruksmateriell med mer.
Bruk Profil-Montering, så slipper du negative overraskelser.

 

En komplett takrehabilitering krever fagfolk fra flere fagområder. Profil-Montering har tømrere, takleggere, blikkenslagere og stillasmontører - alle i eget hus.

Taktekker Morten Opsahl og Trym Pedersen
- Vi rydder opp etter oss

Hva så med sluttresultatet?


Vårt krav til oss selv er å utføre arbeidet til punkt og prikke. Når vi er ferdig med en jobb, skal det se strøkent ut på arbeidsplassen. Vi rydder alltid opp etter oss.


Det eneste som skal synes, er et nytt og flott tak.

bottom of page