top of page

Samfunnsengasjement

Lokalt idrett og kultur nyter godt av sponsormidler fra Profil-Montering

Hockey_Profilmontering_Michael_Söderber

Profil-Montering har i mange år sponset Ringerike Panthers. Det er bare en av flere lokale klubber og foreninger som nyter godt av samfunnsengasjementet til bedriften.

Profil-Montering har stort lokalt samfunnsengasjement, og støtter både idrett og kultur med solide, økonomiske bidrag. – Vi har mest fokus på barn og unge, men har gjennom en årrekke også bidratt til lokal toppidrett, sier daglig leder, Ørjan Berg.
 

Lokalt samfunnsengasjement er viktig for Ørjan Berg og Profil-Montering. Gjennom mange år har Profil-Montering hatt økonomiske muskler til å føre penger inn i lokal idrett og kultur.

- Hvert år setter vi av en viss pott med penger som går til lokal aktivitet. Det er viktig for oss at våre økonomiske bidrag går direkte til barn og ungdom, forklarer Ørjan Berg.

 

Barn og unge prioriteres

Midlene går vanligvis til idrett, kultur, skole, oppvekst og veldedighet. I løpet av februar skal sponsoratlisten være klar.

- Vi har mest fokus på å bidra der vi ser pengene går direkte til barn og ungdom. Dette gjelder både idrett og kultur. Det er også viktig at det er viss bredde og mangfold i det, sier Ørjan Berg.


Delt erfaring med sponsing

Stort sett er han fornøyd med bruken av midlene, men han har også vært vitne til det motsatte. Derfor er Berg kresen på hvem han ønsker å støtte.

- Erfaring med støtte til lokal toppidrett har vært todelt. Dessverre har dårlig styring og ledelse gjort at pengene enkelte ganger har forsvunnet før de nådde utøverne. Slik skal det ikke være, og erfaringene våre gjør at vi nå er mer oppmerksomme på til hvem, og hvor vi skal bidra, sier Berg.


Frivillighet og dugnad

Han er selv oppvokst med dugnadsbasert aktivitet. Derfor ligger hjertet nær frivillighet og dugnadsbasert arbeid. I dag er Profil-Montering hovedsponsor for dugnadsklubben Haugsbygd IF, i tillegg til Ringerikes stolthet på ishockeybanen, Ringerike Panthers.

- Ringerike Panthers er en klubb, driftet med en kombinasjon av profesjonalitet og frivillighet. Det liker vi godt, sier Berg.

Bedriften har i en årrekke bidratt med midler til ishockeyklubben, og følger utviklingen nøye.

Ørjan 7.jpg

Ørjan Berg er opptatt av å gi tilbake til lokalsamfunnet. . - Bedriften bidrar helst med midler til dugnadsklubber, underholdning og organisasjoner som hjelper vanskeligstilte mennesker, spesielt barn og unge, sier Ørjan Berg, daglig leder i Profil-Montering.

- Vi jubler med laget når de vinner. Når de taper, går vi likevel hjem med et smil om munnen. Vi vet hvor mye frivillig arbeid som utføres utenfor isen, og vet i tillegg at vi har bidratt til lokal underholdning i særklasse, sier Berg med et smil.


Ikke alt skal profileres

Profil-Montering henvender seg også med bidrag til organisasjoner som hjelper mennesker som ikke har det like bra som gjennomsnittet av ringeriksbefolkningen.

- En del av vår veldedighet vil aldri komme ut offentlig. Dette er ofte bidrag til organisasjoner som hjelper mennesker som har det vanskelige i livet, og veldig ofte relatert til barn. Profilering og markedsføring i denne sammenheng er ikke viktig for oss, snarere tvert imot, sier Ørjan Berg.

Han understreker at det er full åpenhet innad i Profil-Montering om alle økonomiske bidrag.

- Alle våre ansatte er kjent med hvordan vi jobber med dette, og hvor mye vi bidrar, sier Ørjan Berg.

Foreløpige sponsorkontrakter i 2020
 
  • Hovedsponsor Haugsbygd Fotball

  • Sponsorat med Ringerike Panthers

  • Sponsor på FosseRock, Gledeshuset

  • Støttespiller til Positiv Oppvekst

bottom of page